Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczane przedmioty
Stanowisko

mgr Elżbieta Siubi¶

Dyrektor
chemia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Edyta Lorczyk

matematyka, geografia, zajęcia rewalidacyjne

mgr Justyna Łoza

edukacja wczesnoszkolna, język angielski, informatyka

mgr Barbara Pawlik-Szczepaniak

język polski, historia 

mgr Zuzanna Salami

edukacja wczesnoszkolna, plastyka,
technika, zajęcia rewalidacyjne

mgr Marcin Szostak

wychowanie fizyczne, biologia

mgr Aneta ¦wierczyńska

oddział przedszkolny, muzyka, logopedia, język angielski

mgr Joanna Betlejewska

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

ks. Wiesław Drygała religia
mgr Sylwia Smoter biblioteka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Edyta Balcerek pomoc nauczyciela, informatyka
mgr Katarzyna Mazur oddział przedszkolny
 mgr Regina Kleinert język niemiecki
mgr Jacek Muziewicz historia, WOS
mgr Jacek Mrożek informatyka, EDB
mgr Genowefa Zacierka-JóĽków fizyka
mgr Anna Kurowska - Hirczyn pedagog szkolny