Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników

WYJAZDY DO KINA I TEATRU, WYCIECZKI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE

Lp.

Cel wycieczki

termin

odpowiedzialny

1.

WYCIECZKI KULTURALNE KL. 0-III

21 X 2015

Z. Salami

2.

TEATR    IV-VI

21 X 2015

B. Pawlik-Szczepaniak

3.

WYCIECZKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA klasy IV-VI

9 VI 2016

B. Pawlik-Szczepaniak

4.

WYCIECZKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA  kl. 0-III

9 VI 2016

Z. Salami

5.

WYJAZDY W ZALEŻNOŚCI OD REPERTUARU I WNIOSKÓW RODZICÓW

ferie, wakacje

_

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2013-10-03 01:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-15 19:47Aktualizacja dokonana przez: