Samorząd Uczniowski

Plan pracy SU

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Popieranie i reprezentowanie interesów i oczekiwań uczniów wobec nauczycieli i dyrekcji szkoły.
 2. Rozbudzanie zainteresowań uczniów działalnością kulturalną i popularno- naukową.
 3. Organizowanie przedsięwzięć zachęcających do pogłębiania własnej wiedzy i rozwoju zainteresowań.
 4. Rozwijanie samorządności szkolnej.
 5. Reprezentowanie szkoły  na zewnątrz.

Samorząd powinien rozbudzać aktywność uczniów i zmieniać rzeczywistość szkolną na lepszą.

HASŁA NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE
WRZESIEŃ
 1. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
 2. JUŻ WAKACJE SĄ ZA NAMI:
 3. NASZ PROGRAM/opracowanie planu pracy na nowy rok szkolny/:
 4.  „ SPRZĄTANIE ŚWIATA
 5.  ŻEGNAMY LATO WITAMY KALENDARZOWĄ JESIEŃ
 6. 26 WRZEŚNIA EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
 7. DZIEŃ CHŁOPAKA
PAŹDZIERNIK
 1. Międzynarodowy Dzień Muzyki( w czasie przerw puszczamy ulubione piosenki, dźwięki, śpiewamy piosenki)
 2.  PRZYJMUJEMY NOWYCH KOLEGÓW DO NASZEGO UCZNIOWSKIEGO GRONA
 1. DZIEŃ PAPIESKI
 1. DZIEŃ NAUCZYCIELA.
LISTOPAD
 1. PAMIĘTAMY O GROBACH NASZYCH BLISKICH. NIE PRZECHODZIMY

      OBOJĘTNIE OBOK OPUSZCZONYCH MOGIŁ:

 1.  ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
 2. JESIENNE PORZĄDKI
 1. 21 LISTOPADA- ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
 1. ANDRZEJKI
GRUDZIEŃ

       1. POMAGAMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

 1. GUSTAW MORCINEK-GÓRNIK, NAUCZYCIEL, PISARZ-NASZ PATRON
 1. 10 GRUDNIA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA, DZIEŃ OCHRONY PRAW DZIECKA
 2. POCZĄTEK KALENDARZOWEJ ZIMY
 3. W ŚWIĄTECZNEJ ATMOSFERZE
STYCZEŃ
 1. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
 1. PÓŁROCZE ZA NAMI
 1. JAK KARNAWAŁ TO KARNAWAŁ:
 1. BIAŁA ZIMA
LUTY

      1. WALENTYNKI

2. ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

MARZEC

      1.  ACH, TE DZIEWCZYNY:

 1. PRZYBYWAJ PIĘKNA WIOSNO:
 1. WIOSENNE PORZĄDKI
 1. W WIELKANOCNEJ ATMOSFERZE

 

KWIECIEŃ

 1. 1 KWIETNIA- PRIMA APRILIS
 2. ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II
 1. ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR KATYNIA
 2. W OBRONIE ZIEMI
MAJ
 1. NARÓD BEZ HISRORII NIEWIELE JEST WART:
 2. POZNAJEMY NASZ KRAJ
 1. NAJWAŻNIEJSZA JEST RODZINA
CZERWIEC
 1. JESTEM DZIECKIEM- CO TO ZNACZY
 1. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
 1. SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
 1. ŻEGNAJ SZKOŁO

 

PRZEZ CAŁY ROK:

Promujemy zdrowie:

Autor: Edyta Lorczyk
Data wytworzenia informacji: 2013-02-01
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2013-02-01 14:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-18 22:12Aktualizacja dokonana przez: Edyta Lorczyk

Gazetka SU nr1

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2013-02-01 14:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-01 14:44Aktualizacja dokonana przez:

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

W ramach realizacji projektu SZKOŁA BEZ PRZEMOCY Rada SU przygotowała okolicznościową gazetkę. W klasach przeprowadzono pogadanki na temat przemocy, jej rodzajów, przejawów oraz sposobów przeciwdziałania. Przeprowadzono również wybory na najsympatyczniejszą osobę w klasie. Wybierano osobę która:

 nie bije się,

 nie przezywa nikogo,

 nie kłóci się,

 nie dzieli kolegów i koleżanki na lepszych i gorszych,

 zawsze chętnie pomaga,

 nie używa wulgarnego słownictwa,

 jest kulturalna,

 jest życzliwa dla wszystkich.

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-08-18 22:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-18 22:26Aktualizacja dokonana przez:

PROJEKT KROKUS

Już po raz trzeci Żydowskie Muzeum Galicja, współpracując z Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o Holokauście, realizowało w Polsce Projekt Krokus. 

Projekt Krokus jest skierowany do uczniów w wieku lat jedenastu i starszych. W ramach projektu szkoły otrzymują cebulki żółtych krokusów. Cebulki zasadzone przez uczniów jesienią, zakwitają z końcem zimy. 

 Kwiaty mają przede wszystkim przypominać półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie Holokaustu. Kolor kwiatów przypomina także żółte gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu okupowanych przez nazistowskie Niemcy krajach. Na terenie okupowanej Polski Żydom nakazano nosić białe opaski z niebieską gwiazdą Dawida. Gwiazda Dawida na ubraniu miała ich napiętnować, upokorzyć, doprowadzić do izolacji od reszty społeczeństwa.

Uczniowie PSP w Gnojnej po raz drugi uczestniczą w tym projekcie. Cebulki krokusów zasadzone zostały na szkolnym klombie. Każdy uczeń zasadził jedną cebulkę. Oprócz sadzenia cebulek została przeprowadzona pogadanka na temat  II wojny światowej i Holokaustu. Uczniowie zostali zapoznani z tematyką dotyczącą eksterminacji Żydów. Z niedowierzaniem słuchali historii o losach  osób „winnych” tego, że urodzili się Żydami. Świadomość, iż w przeszłości człowiek człowiekowi zgotował taki los pozwala skuteczniej przeciwdziałać  dyskryminacji, uprzedzeniom i nietolerancji.

ulotka_żonkile_wolontariat.pdf

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2015-03-09 11:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-09 11:35Aktualizacja dokonana przez: