Organizacje szkolne i koła zainteresowań

ORGANIZACJE SZKOLNE

Lp.
Nazwa organizacji szkolnej
opiekun

1.

SU

mgr Justyna Łoza

2.

PCK

mgr B. Pawlik-Szczepaniak

3.

SKO

mgr Edyta Lorczyk

4.

LOP

mgr Zuzanna Salami

5.

Klub Gaja

mgr Joanna Betlejewska

6.

EKOSTWORKI
odział przedszkolny

mgr Aneta ¦wierczyńska

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2013-10-03 01:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-15 19:29Aktualizacja dokonana przez:

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE

LP.

NAZWA

KLASA

OPIEKUN

      1.             

KOŁO TEATRALNE

0 - VI

mgr B. Pawlik-Szczepaniak

E. Lorczyk

      2.             

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

     I - IV

B. Serwata

 

      3.             

ORTOGRAFFITI

VI

mgr B. Pawlik-Szczepaniak

 

      4.             

SKS

IV - VI

B. Serwata

      5.             

J. POLSKI – ZAJ. DYD. WYRÓW.

V

mgr B. Pawlik-Szczepaniak

      6.             

ZAJĘCIA DODATKOWE
Z MATEMATYKI

VI  / V

E. Lorczyk

      7.             

KOŁO J. ANGIELSKIEGO

VI

mgr J. Łoza

 

      8.             

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

III

mgr J. Łoza

9.             

ZAJĘCIA KOMPENSACYJNE

II

J. Betlejewska

 10.             

KOŁO PLASTYCZNE

IV-V

Z. Salami

 

 11.             

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE

 

S. Smoter

 

 12.             

¦WIETLICA

0-VI

Ł. Bajtek, J. Betlejewska
B. Pawlik-Szczepaniak,

 E. Siubi¶,  Z. Salami
ks. W. Drygała

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2013-10-03 01:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-05 12:38Aktualizacja dokonana przez: