ROK SZKOLNY 2015_2016

LEPSZA SZKOŁA

http://ls.gwo.pl/

Przygotuj uczniów do egzaminów zewnętrznych najlepiej, jak to możliwe!

LEPSZA SZKOŁA to ogólnopolski projekt, którego uczestnicy systematycznie 
badają wyniki pracy uczniów.Co się zmieni, gdy zgłosisz się do projektu?

Twoi uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów z całej Polski, będą rozwiązywać standaryzowane testy. 
Po każdym teście będziesz mieć możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski. 

Za każdym razem zobaczysz, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne czy też wysoko ponad średnią, oraz które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności. 

Zawsze będziesz mieć gotowy materiał do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 10:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 10:40Aktualizacja dokonana przez:

TRZYMAJ FORMĘ

12-logo-trzymaj-formae

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 
Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.
Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów. 

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Zgodnie z założeniami programu, żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji programu. Ponadto, przedmiotem projektów realizowanych w ramach programu "Trzymaj Formę!" nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych.

Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność. 

Zainteresowane programem szkoły otrzymują nieodpłatnie zestaw nowoczesnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Gwarantują one szybki dostęp do niezbędnej w realizacji programu wiedzy, która w zwykłym programie nauczania obejmuje kilka różnych przedmiotów realizowanych w różnym czasie. W skład materiałów wchodzą: poradnik dla nauczycieli, broszura dla uczniów, ulotka dla rodziców oraz plakat z Talerzem Zdrowia wypracowanym przez Radę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia. Materiały edukacyjne zostały przygotowane przy współpracy z wiodącymi instytucjami i jednostkami naukowymi, w których obszarze zainteresowania leży żywność, żywienie i zdrowie - Instytut Żywności i Żywienia, Zakład Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością. 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2016-03-09 10:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-09 10:08Aktualizacja dokonana przez:

Ty wygrywasz, AmeriGas pomaga

   

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu „Ty wygrywasz, AmeriGas pomaga”.

W związku z tym, zapraszamy całą społeczność lokalną do wzięcia udziału w konkursie skierowanym do szkół, w którym firma AmeriGas jest sponsorem wspaniałych nagród. Konkurs polega na zbieraniu foliowych plomb z butli AmeriGas. 

Butle są do kupienia w punktach sprzedaży butli AmeriGas, byłych punktach sprzedaży BP na stacjach benzynowych Shell oraz na stacjach benzynowych BP. W Konkursie biorą udział wszystkie plomby z logo AmeriGas, które są na niebieskich butlach z logo AmeriGas oraz te na zielonych butlach BP.

  Szkoły, które zbiorą najwięcej plomb w przeliczeniu na jednego ucznia otrzymają punkty, za które można wygrać nowoczesne pomoce dydaktyczne. Więcej informacji o konkursie na stronie:

                                          www.konkursamerigas.pl

Autor: Edyta Lorczyk
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-11-19 08:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-19 08:13Aktualizacja dokonana przez: Edyta Lorczyk