AKTYWNA TABLICA

Aktywna tablica

AKTYWNA TABLICA

Projekt MEN realizowany w latach 2017 – 2019

 

Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł.,
z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-04-08 12:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-08 12:20Aktualizacja dokonana przez:

Międzyszkolna sieć współpracy

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK Aktywna tablica” skierowana jest do nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej, Kolnicy,  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie. Celem powołania i działania  tej  Sieci jest przede wszystkim:

Podczas pierwszego spotkania koordynator zapoznał nauczycieli z zasadami pracy. Rozpoznał potrzeby i oczekiwania uczestników dotyczące udziału w międzyszkolnej sieci współpracy. Uczestnicy opracowali plan i harmonogram pracy.

Drugie spotkanie miało charakter warsztatowy. Koordynator dokonał analizy zasobów sieci internetowych. Ponadto podczas spotkania nauczyciele wymieniali poglądy, doświadczenia, dzielili się przykładami dobrych praktyk, scenariuszami zajęć oraz sposobami realizacji programu „Aktywna Tablica”.

Ostatnie spotkanie sieci skupiło się na podsumowaniu działań, analizie osobistych rezultatów, które osiągnęło się dzięki współpracy z innymi nauczycielami. Na tym spotkaniu nauczyciele również wymieniali poglądy, dobre praktyki i scenariusze zajęć.

Autor: Edyta Lorczyk
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-04-08 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-08 13:26Aktualizacja dokonana przez: Edyta Lorczyk

Przykłady dobrych praktyk

Konspekt zajęć z języka angielskiego:

jezyk_angielski.doc

WHAT_TIME_IS_IT.pptx

Konspekt zajęć z biologii:

biologia.doc

Konspekt zajęć z języka polskiego:

jezyk_polski.doc

Konspekt zajęć z techniki:

technika.doc

Konspekt zajęć rewalidacyjnych:

zajecia_rewalidacyjne.doc

Konspekt zajęć - oddział przedszkolny:

oddzia_przedszkolny_1.doc

oddzia_przedszkolny_2.doc

Konspekt zajęć z chemii - PSP nr 3 w Grodkowie:

Budowa_atomu.pdf

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-04-09 10:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-20 15:17Aktualizacja dokonana przez: