AKTYWNA TABLICA

Międzyszkolna sieć współpracy

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK Aktywna tablica” skierowana jest do nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej, Kolnicy,  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie. Celem powołania i działania  tej  Sieci jest przede wszystkim:

Podczas pierwszego spotkania koordynator zapoznał nauczycieli z zasadami pracy. Rozpoznał potrzeby i oczekiwania uczestników dotyczące udziału w międzyszkolnej sieci współpracy. Uczestnicy opracowali plan i harmonogram pracy.

Drugie spotkanie miało charakter warsztatowy. Koordynator dokonał analizy zasobów sieci internetowych. Ponadto podczas spotkania nauczyciele wymieniali poglądy, doświadczenia, dzielili się przykładami dobrych praktyk, scenariuszami zajęć oraz sposobami realizacji programu „Aktywna Tablica”.

Ostatnie spotkanie sieci skupiło się na podsumowaniu działań, analizie osobistych rezultatów, które osiągnęło się dzięki współpracy z innymi nauczycielami. Na tym spotkaniu nauczyciele również wymieniali poglądy, dobre praktyki i scenariusze zajęć.

Autor: Edyta Lorczyk
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2019-04-08 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-08 13:26Aktualizacja dokonana przez: Edyta Lorczyk