SZKOŁA W RUCHU

Wojewódzki dzień wiedzy o zdrowiu

Wojewódzki dzień wiedzy o zdrowiu

 

Na lekcjach wychowania fizycznego, cyklicznie realizowana jest tematyka z zakresu promocji zdrowia. Tak było i tym razem. Tematem lekcji było zdrowe odżywianie. Uczniowie dowiedzieli się:                                          

Po co człowiekowi potrzebne jest pożywienie?

Jakich składników dostarcza nam żywność?

Jak często i co powinno się spożywać, aby być zdrowym?

Następnie  zostali podzieleni na 3 grupy.

Każda grupa wybrała lidera. Po wykonaniu zadań, liderzy przedstawili rozwiązania.

Zadanie A

Dzieci otrzymały karteczki, na których wypisane były  różne produkty. Zadanie polegało

na rozdzieleniu karteczek na dwie grupy: grupę produktów zalecanych do spożycia oraz grupę

produktów, których spożycie należy ograniczać. Po wykonaniu zadania liderzy grup głośno odczytali  nazwy produktów.

Zadanie B

Dzieci otrzymały kartę, na której wpisywały produkty będące źródłami poszczególnych składników odżywczych. Wskazywały produkty, których należy unikać i komentowały  dlaczego.

Zadanie C

Uczniowie rozwiązywali  krzyżówkę. Po jej rozwiązaniu odczytywali  przed całą klasą treść hasła.

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-04-07 07:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-07 08:45Aktualizacja dokonana przez:

OBSZAR I ZADANIE 1

Wyprawa do dżungli

Podczas lekcji wychowania fizycznego, uczniowie klasy I i II udali się na niezapomnianą wycieczkę do świata dżungli. Na początku wysłuchali wiersza „dżungla”, Nastrojowa muzyka ( C. Saint-Saens „Karnawał zwierząt” ) oraz wiersz, pozwoliły przenieść się każdemu dziecku w tajemniczy i nieznany świat. Przed uczestnikami wyprawy było wiele niebezpiecznych przeszkód do pokonania:

- przeprawa przez rzekę,

- slalom pomiędzy drzewami,

- przeprawa przez wodospad,

- śpiący lew,

- przejście przez wąską kładkę,

- szczelina skalna,

- wspinaczka na drzewo,

- przeprawa przez przewrócone drzewo,

Pomimo tego, że kilkoro dzieci obudziło śpiącego lwa, kilkoro skąpało się w wodzie, lekcja była bardzo ciekawa. Za poświęcenie i wysiłek, każdy otrzymał kolorowankę. Następnego dnia zrobiliśmy wystawę prac.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-03-25 14:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-25 14:54Aktualizacja dokonana przez:

OBSZAR I ZADANIE 2

Zabawa w terenie

Podczas jednej z lekcji wychowania fizycznego uczniowie klas V i VI bawili się w podchody. Wysłuchali zasad zabawi i zostali podzieleni na 2 zespoły ( dziewczęta/chłopcy ). Kapitanowie drużyn wyposażeni byli w zeszyt i długopis.  Chłopcy udali się w okolice parku szkolnego, gdzie pozostawili grupie pościgowej znaki oraz zadania do wykonania. Po długich poszukiwaniach, dziewczęta wpadły na poprawny „trop”, lecz nie udało im się dogonić chłopców. Nastąpiła zmiana ról. Dziewczęta pobiegły do parku zostawiając po drodze wiele znaków i ciekawych zadań do wykonania, lecz chłopcy tak bardzo przejęli się zabawą, że nie zauważyli znaków. W efekcie nie wykonali żadnego zadania. Pomimo tego, uczniowie świetnie bawili się na lekcji w terenie.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-03-25 14:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-25 14:44Aktualizacja dokonana przez:

OBSZAR I ZADANIE 3

Dążąc do tego, by lekcje wychowania fizycznego były atrakcyjne, trzeba włożyć w pracę trochę wysiłku. Dlatego też, uwzględniając zainteresowania i możliwości uczniów naszej szkoły, na dwóch godzinach lekcyjnych, zorganizowany został turniej siatko nogi. Po rozgrzewce , uczniowie klasy V i VI  podzieleni zostali na 4 drużyny  po 4 zawodników. Każda drużyna wymyśliła sobie nazwę oraz okrzyk sportowy.   Rozgrywki odbyły się systemem „każdy z każdym”. Rozegranych zostało  6 meczy po 7 min.

I miejsce drużyna „GARGUSIE”

II miejsce drużyna „UMPY LUMPY”

III miejsce drużyna „GARGAMELE”

IV miejsce drużyna „POLSKA”

Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-03-25 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-26 10:40Aktualizacja dokonana przez:

WOJEWÓDZKI DZIEŃ PROSTEGO KRĘGOSŁUPA

Wojewódzki dzień prostego kręgosłupa

10 stycznia 2014 r. uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły, wzięli udział

w Wojewódzkim Dniu Prostego Kręgosłupa, ogłoszonym przez Opolskiego Kuratora Oświatyw ramach programu „Rok Szkoły w Ruchu”.

Podczas długiej  przerwy, uczniowie oraz nauczyciele zebrali się w sali gimnastycznej.

Pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego wykonywali  proste ćwiczenia na

poszczególne odcinki kręgosłupa.                             

Akcja była bardzo ciekawa, a co ważniejsze, uczniowie dowiedzieli się jak w prosty sposóbzadbać o własne zdrowie.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-03-26 11:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-26 11:49Aktualizacja dokonana przez:

OBSZAR V ZADANIE 1

Weekendowe zawody sportowe

Dnia 25.01.2014 roku w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3

w Grodkowie, odbyły się gminne zawody  mini koszykówki dziewcząt i chłopców.

O godzinie 9.30 uczniowie  pięciu szkół podstawowych naszej gminy, przystąpili do rywalizacji.

-Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach.

-Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej.

-Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie.

-Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie.

-Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej.

Rozgrywki odbyły się w systemie każdy z każdym. Łącznie rozegrano 10 meczy dziewcząt i 10 meczy chłopców.

Uczniowie zapewnili nam widowisko sportowe na wysokim, wyrównanym poziomie. Droga do zwycięstwa nie była łatwa. Emocje towarzyszyły do ostatniej minuty spotkania.

Po kilku godzinach walki sportowej, organizatorzy zawodów ogłosili wyniki.

Nasze dziewczęta: Zuzanna Szczudło, Amelia Psiurska, Aleksandra Szczutowska, Dominika Bugajska, Wiktoria Cygan, Iwona Gajewska wywalczyły II miejsce.

Chłopcy w składzie: Jan Strojek, Jakub Bober,  Jakub Borczyk, Jakub Burzawa, Kacper Gadziała , Bartosz Gul, Łukasz Stasiak, pomimo ogromnych starań, nie zdobyli żadnegoz czołowych miejsc. Najważniejsze było to, że nasze pociechy  aktywnie spędziły czas wolny, kształtując  sprawność fizyczną oraz doskonaląc umiejętności techniczne.

Dziękuję bardzo wszystkim uczniom naszej szkoły za udział w zawodach.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-03-25 15:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-25 15:48Aktualizacja dokonana przez:

OBSZAR V ZADANIE 2

Dzień sportu

,, Życie polega na ruchu

i ruch jest jego istotą''

(A. Schopenhauer)

Wzory aktywnego wypoczynku przekazywane dzieciom od najmłodszych lat są podstawowym warunkiem aktywnego spędzania wolnego czasu przez ludzi dorosłych.

Szkoła to podstawowa instytucja, która od najmłodszych lat  informuje o roli aktywności ruchowej we wszechstronnym rozwoju organizmu.

 

Dzisiejsza szkoła kładzie główny nacisk na przygotowanie młodego człowieka do pracy, natomiast inne cele, zwłaszcza wychowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, do właściwego, przepełnionego rekreacją fizyczną wypoczynku są traktowane marginesowo.

Nasze społeczeństwo jeszcze nie widzi ścisłych związków między właściwym wypoczynkiem przepojonym aktywnością ruchową z prawidłowym wszechstronnym rozwojem dzieci

i młodzieży, a w dorosłym wieku ze sprawnością intelektualną i dobrym samopoczuciem

pozwalającym na właściwą pracę.

Znakomity ortopeda A. Senger powiedział, że dla człowieka: ,,Ruch jest życiem - życie jest ruchem''. Ruch powinien stanowić pierwszoplanowe miejsce w życiu człowieka. Od

ruchu nasze życie się zaczyna a na jego braku kończy.

Dążąc do rozpowszechnienia wzorców aktywnego spędzania czasu wolnego w naszej szkole organizowane są dni sprzyjające rozwojowi sprawności fizycznej. 10 luty 2014 roku,  był DNIEM  SPORTU. Uczniowie wzięli udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych zorganizowanych na hali sportowej w Grodkowie. Do aktywnego wypoczynku zaprosiliśmy również uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Kopic.

Po krótkim powitaniu uczniowie przygotowali się do  wysiłku. Rozpoczął się pierwszy mecz mini siatkówki. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Jednakże nie ważne było kto wykona lepszy serwis czy też przyjęcie, ale to, że dzieci miały możliwość aktywnego wypoczynku po ciężkim dniu w szkole. Nie obeszło się również bez meczu piłki nożnej. Gra na wymiarowym boisku przyniosła wiele radości.  Po dwóch  aktywnie spędzonych godzinach, rodzice odebrali swoje zmęczone i zadowolone dzieci.

W imieniu własnym i uczniów dziękuję  panu Grzegorzowi Malinowskiemu za  udostępnienie hali, rodzicom za zapewnienie dojazdu, pani dyrektor za zgodę na wyjazd, a także kolegom      i koleżankom z Publicznej Szkoły Podstawowej z Kopic.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-03-25 15:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-25 15:51Aktualizacja dokonana przez:

OBSZAR V ZADANIE 3

Zimowy wypoczynek

Zimowa przerwa w nauce to doskonały czas na aktywny wypoczynek i zabawę.  Długo oczekiwany wyjazd do parku wodnego we  Wrocławiu, miał miejsce w drugim tygodniu ferii. Sponsorem wyjazdu była spółka Altiplano- inwestor budujący park wiatrowy w gminie Grodków. Dzieciaki z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas III – VI, spędzili pięć godzin w strefie rekreacyjnej. Najważniejsza była dobra zabawa i oczywiście bezpieczeństwo, nad którym czuwali opiekunowie grup.  Po ponad dwóch  godzinach wodnego szaleństwa, uczniowie udali się na pyszny obiad i deser. Przerwa nie trwała długo, ponieważ przed dzieciakami było jeszcze mnóstwo atrakcji wodnych. Po całym dniu wrażeń , zmęczeni i zadowoleni uczestnicy wycieczki wrócili do szkoły, skąd odebrali ich rodzice. 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-03-25 15:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-25 16:18Aktualizacja dokonana przez:

OBSZAR VIII

Rodzinna zabawa choinkowa

Każdego roku w naszej szkole organizowana jest zabawa choinkowa. W tym magicznym  dniu uczniowie  przeobrażają się w postaci z bajek. Tego roku do wspólnej zabawy zaproszono rodziców, którzy bardzo chętnie bawili się ze swoimi pociechami. Uczniowie klas młodszych przygotowali niespodziankę.  Zaprezentowali improwizację ruchową do rymowanki, po czym zaprosili wszystkich obecnych do aktywności fizycznej.  Największą radości sprawiła im wspólna zabawa i ćwiczenia, a także możliwość korygowania wad postawy ciała i błędów w wykonywaniu ćwiczeń przez rodziców. Oprócz tego były wspólne tańce, zabawy, wężyki i konkursy.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-03-25 16:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-25 16:29Aktualizacja dokonana przez:

DZIEŃ PRZECIW OTYŁOŚCI

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-03-26 07:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-26 08:00Aktualizacja dokonana przez:

LEKKI TORNISTER

Wojewódzki dzień lekkiego tornistra

Zapobiegając  wadom postawy ciała uczniów oraz promocji aktywności fizycznej w naszej szkole organizowane są  Wojewódzkie Dni Szkoły w Ruchu.  24 stycznia 2014 roku, ogłoszono „dniem lekkiego tornistra”. W trosce o piękną sylwetkę uczniów  zorganizowano pogadankę. Tematem spotkania było omówienie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, odnośnie tornistrów szkolnych. Uczniowie dowiedzieli się jak w prosty sposób zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, w jaki sposób należy nosić tornister, jaka powinna być jego waga, a także z jakiego materiału powinien być wykonany. Przedstawiono zagrożenia wynikające    z  nadmiernej wagi oraz  nieodpowiedniego sposobu noszenia tornistra. Następnie tornistry zostały zważone, po to, by dowiedzieć się czy waga nie przekracza do 15% masy ciała ucznia.  Uzyskane wyniki nie budzą zastrzeżeń.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-03-26 08:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-26 08:04Aktualizacja dokonana przez:

WOJEWÓDZKI DZIEŃ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA

Wojewódzki dzień prawidłowej postawy ciała

Tematyka prawidłowej postawy ciała w naszej szkole  jest ciągle obecna. Po raz kolejny  szczególną uwagę zwrócono na rosnący problem wad postawy.  Na drugiej lekcji odbyły się zajęcia teoretyczne na przykładzie materiałów multimedialnych. Uczniowie dowiedzieli się jakie są korzyści płynące z troski o własną postawę, a także do czego może doprowadzić bark ćwiczeń korekcyjnych w przypadku postawy wadliwej. Następnie na każdej lekcji wychowania fizycznego, uczniowie przez 15 minut wykonywali ćwiczenia wzmacniające mięsnie posturalne. Uczestnicy gimnastyki korekcyjnej otrzymali zestawy ćwiczeń domowych, uwzględniając ich indywidualne potrzeby.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-03-26 08:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-26 08:10Aktualizacja dokonana przez:

PEDAGOGIZACJA RODZICÓW

Aktywność=zdrowie=radość

Dnia 18.11.2013 o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły, odbyło się spotkanie    z rodzicami, zorganizowane przez  nauczyciela wychowania fizycznego

p. Barbarę Serwta. Powodem spotkania były niepokojące wyniki badań Ministerstwa Sportu   i Turystyki mówiące o tym, że  Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie!

 

Rodzice bardzo licznie przybyli na spotkanie, pragnąc pogłębić własną wiedzę na temat aktywnego spędzania czasu wolnego,  zdrowego odżywiania oraz profilaktyki nadwagi i otyłości.

Fundamentalną sprawą  było uświadomienie , jak ważną rzeczą w życiu młodego człowieka jest uczestnictwo w kulturze fizycznej oraz chęć do samodzielnego podejmowania różnorodnych form ruchu. Aktywność=zdrowie=radość.  Bardzo dokładnie omówiono wpływ aktywności  na sferę fizyczną a także psychiczną organizmu człowieka.

Przedstawiono zagrożenia  wynikające z braku ruchu i niewłaściwej diety.

Każdy rodzic otrzymał książeczkę informacyjną na temat aktywności fizycznej

i zdrowego odżywiania.

Spotkanie zakończyło się tymi oto słowami:

Każde dziecko ma w sobie ziejącą pustkę nastawioną na pobudzenie i jeżeli jej nie wypełnimy czymś co jest dla niego ekscytujące, ciekawe i dobre,  ono samo wypełni ją czymś co jest ekscytujące, a  nie jest dla niego dobre”

                                                                                                          (Carla Hannaford)

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-03-26 11:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-26 11:53Aktualizacja dokonana przez:

KONSPEKTY

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-04-07 08:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-07 08:34Aktualizacja dokonana przez: