OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Informacja o prawach osób, których dane osobowe s± przetwarzane przez Publiczn± Szkołę Podstawow± w Gnojnej

Klauzula_informacyjna_MONITORING_WIZYJNY_W_SZKOLE.pdf

Informacja_o_prawach_osob_ktorych_dane_s_przetwarzane_przez_PSP_w_Gnojnej.pdf

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2018-10-24 15:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-02 11:02Aktualizacja dokonana przez: