Rok szkolny 2013/2014

DZIEŃ ZIEMI

„ZMIENIAJ NAWYKI – NIE KLIMAT”
Od wielu lat na całym świecie podejmuje się najróżniejsze działania w celu podniesienia kultury ekologicznej ludzi. Jednym z takich działań są obchody Dnia Ziemi. Międzynarodowy Dzień Ziemi to akcje prowadzone corocznie wiosną,
a dokładnie 22 kwietnia. Celem tego dnia jest promowanie postaw ekologicznych
w społeczeństwach poszczególnych krajów. Dzień Ziemi ma uświadomić młodym mieszkańcom, jak kruchy jest ekosystem Ziemi oraz jak duży wpływ na jego niszczenie mają działania człowieka. Nasza szkoła włącza się do tych obchodów, organizując inscenizacje oraz konkursy ekologiczne. 05.05.2014r. odbył się apel ekologiczny. Uczniowie klasy II I III pod kierunkiem wychowawców (p. Z. Salami oraz p. J. Betlejewskiej) przygotowali inscenizacje ekologiczne mówiące
o konieczności ochrony środowiska przyrodniczego. Tegoroczne hasło to „Zmieniaj nawyki – nie klimat”. Przedstawienia uświadomiły uczniom, jak dbać o środowisko, a tym samym o nasze lepsze i zdrowsze życie.
W Gminnym Konkursie Ekologicznym naszą szkołę godnie reprezentowały dwie uczennice z klasy trzeciej, Klaudia Gasienko i Katarzyna Szymczak.
Podsumowaniem obchodów Dnia Ziemi było wspólne sprzątanie okolic szkoły oraz parku przyszkolnego.

Autor: Edyta Lorczyk
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-08-31 21:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-31 21:32Aktualizacja dokonana przez: Edyta Lorczyk