KLASA I

Drodzy Rodzice!

Proszę, aby w czasie od 16 do 25 marca 2020 roku dzieci

- ćwiczyły i doskonaliły czytanie ze zrozumieniem oraz utrwalały poznane litery i dwuznaki,

- pisały zdania ze słuchu, z pamięci i przepisywały,

- prowadziły obserwację pogody przez tydzień i zapisywały w postaci symboli

w „Kalendarzu pogody”, który sami zaprojektują,

- grały w gry edukacyjne, planszowe ćwicząc i doskonaląc dodawanie  oraz odejmowanie w poznanym zakresie do 12 i dla chętnych powyżej,

- ćwiczyły odczytywanie godzin na zegarze, wykonywały obliczenia pieniężne,

- wykonały pracę plastyczno - techniczną na temat „ Pożeracz baterii” według własnego pomysłu,

- utrwaliły słowa piosenki „Maszeruje wiosna”,

- przypomniały sobie numery alarmowe potrzebne w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu własnemu lub innych osób

Możecie skorzystać z darmowej platformy epodręczniki.pl, programów edukacyjnych

i innych pod bacznym okiem swoich rodziców.

  Odkrywajcie nadal świat. Do zobaczenia. Wychowawca klasy pierwszej

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-03-14 19:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-14 22:13Aktualizacja dokonana przez:

KLASA II

Nauczyciel z rodzicami uczniów klasy II kontaktuje się drogą elektroniczną (Drugoklasiści 2019/2020). Tą drogą przesyła materiały do nauki w domu oraz informuje o wszelkich  zmianach.

Z poważaniem wychowawca klasy drugiej

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-03-14 19:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-14 20:07Aktualizacja dokonana przez:

JĘZYK POLSKI

Klasa_IV.doc

Klasa_V.doc

Klasa_VI.doc

Klasa_VII.doc

Klasa_VIII.doc

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-03-14 19:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-15 23:19Aktualizacja dokonana przez:

MATEMATYKA

Jeżeli chcecie nauczyć się pływać, to trzeba, żebyście weszli do wody. Jeżeli zamierzacie nauczyć się rozwiązywania zadań, to trzeba, żebyście je rozwiązywali. George Polya

klasa_4.doc

radze-sobie-coraz-lepiej-klasa-4-karty-pracy-do-dzialu-v.pdf

klasa_5.doc

klasa_6.doc

klasa_7.doc

klasa_8.doc

W razie niejasności i ewentualnych pytań - kontakt mailowy na adres edytalorczyk@wp.pl lub kontakt telefoniczny.

Życzę powodzenia i do zobaczenia :)

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-03-14 19:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-15 23:10Aktualizacja dokonana przez:

JĘZYK ANGIELSKI

Klasa_IV-_przygotowaie_do_testu.pdf

Klasa_V-_food_and_drink.pdf

Klasa_V-going_shopping.pdf

Klasa_V-przygotowanie_do_testu.pdf

Klasa_VII-_utrwaleie_wiadomoci_r.I-IV.pdf

Klasa_VII-_seownictwo_rozdziae_IV.pdf

Klasa_VIII-_przygotowaie_do_egzaminu-znajomosc_funkcji.pdf

Klasa_VIII-_przygotowanie_do_egzaminu-_rozumienie_tekst-w_pisanych.pdf

Klasa_VIII-_utrwalenie_wiadomoci_r._I-IV.pdf

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-03-14 19:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-15 23:38Aktualizacja dokonana przez:

PRZYRODA

Klasa IV 

Lekcja 1  Temat do zapisu w zeszycie:   Poznajemy choroby zakaźne i pasożytnicze

a)      Proszę przeczytaj dokładnie, ze zrozumieniem  temat: „Choroby, którymi można się zarazić” – podręcznik str. 119-123 (temat ten zaczęliśmy omawiać na ostatniej lekcji w szkole)

b)      Wykonaj  zadanie 1,2,3 z podręcznika str. 123- odpowiedzi zapisz w zeszycie

c)       Uzupełnij  ćwiczenia od 1 do 5 w zeszycie ćwiczeń str.76-77

d)      Opracuj ulotkę  (forma dowolna): Jak należy postępować, aby nie zarazić się koronawirusem? – przynieś ją do szkoły, gdy zaczną się lekcje.

 

Lekcja 2 i 3   Temat do zapisu w zeszycie : Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach?

       a)  Proszę przeczytać  temat: „Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach”
           – podręcznik str. 124- 129

       b)  Zapisz w zeszycie numery telefonów alarmowych

       c)  Wykonaj zadanie 1 z podręcznika str. 12- odpowiedzi zapisz w zeszycie

       d)  Uzupełnij ćwiczenia od 1 do 5 w zeszycie ćwiczeń str.78-80

 

Dziewczynki wierzę, że wykonacie powyższe zadania- omówimy je po powrocie do szkoły.
Miłej pracy. Pozdrawiam.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-03-14 19:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-14 22:02Aktualizacja dokonana przez:

PLASTYKA

PLASTYKA – IV – 2 GODZINY

Temat: Techniki malarskie. Technika akwarelowa

 Zapis w zeszycie oraz odpowiedzi po zapoznaniu się z tematem w podręczniku.

- terminy: technika malarska, pigment

- rodzaje farb

- rodzaje technik malarskich                                                                                                                                                                          - cechy techniki akwarelowej                                                                                                                                  - narzędzia i podłoża stosowane w technice akwarelowej

Wykonanie pracy plastycznej na dowolny temat techniką akwarelową.

 

PLASTYKA – V – 2 godziny

Temat: Tworzę przez cały rok –  Dekoracja  na Wielkanoc

Zapis w zeszycie  oraz odpowiedzi po zapoznaniu się z tematem w podręczniku.

• formy sztuki użytkowej

• estetyczne kształtowanie otoczenia

• zastosowanie w praktyce elementów plastycznych: linii, plamy, barwy, kształtu

Wykonanie przestrzennej  pracy plastycznej – dekoracja na Wielkanoc - techniką dowolną.

KLASA – VI – 2 GODZINY

Temat: Grafika

Dokończyć w zeszycie odpowiedzi do podanych zagadnień.

Wykonanie (ryt wklęsły) na dowolnej matrycy – gumoleum, linoleum, miękkie drewno itp. dowolnej rzeczy – owoc, kwiat, itp. Następnie na kartce zrobić kilka odbitek – czynności takie jakie robiliśmy (odbitki z ziemniaków)

 

KLASA – VII – 2 GODZINY

Temat: Nowe media w sztuce

Zapis w zeszycie i odpowiedzi  po zapoznaniu się z tematem w podręczniku.

- terminy: nowe media, sztuka nowych mediów, multimedia, interaktywność net art
- tematy i narzędzia sztuki nowych mediów
- rola odbiorcy w sztuce nowych mediów
- analiza przykładowych realizacji z zakresu sztuki nowych mediów
- tworzenie wypowiedzi z wykorzystaniem nowych mediów

 

KLASY IV –VII Przypominam uczniom chętnym o wykonaniu pracy plastycznej na konkurs o sposobach ochrony środowiska naturalnego. REGULAMIN  PODANY W ZESZYTACH

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-03-15 23:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-15 23:47Aktualizacja dokonana przez:

TECHNIKA

TECHNIKA – KLASA IV – 2 GODZINY

Wykonanie rozpoczętej na ostatniej lekcji - Makiety skrzyżowania. Zgodnie z podaną instrukcją w podręczniku.- PRACA INDYWIDUALNA.

TECHNIKA KLASA – V – 2 GODZINY

Temat:  Jak powstaje rysunek  techniczny?

Zapoznanie z tematem w podręczniku oraz odpowiedzi na zagadnienia niżej napisane.

•  znaczenie rysunku technicznego w technice                                                                             •  rodzaje rysunków technicznych                                                                                                                   •  zastosowanie różnych rodzajów rysunków                                                                                         •  analiza rysunków wykonawczych i złożeniowych zawartych w instrukcjach obsługi i katalogach                                                                                                                                              •  narzędzia kreślarskie i pomiarowe                                                                                                   •  technika wykonania oraz wykonanie prostych rysunków w postaci szkiców

KLASA VI -2 GODZINY

Temat: Rzuty prostokątne

Wykonanie rzutów prostokątnych na przygotowanych na ostatniej lekcji kartkach z bloku technicznego. Ramka – 5 mm, po prawej stronie tabelka zgodnie z podanymi w podręczniku wymiarami. Rzuty – podręcznik.

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-03-15 23:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-15 23:47Aktualizacja dokonana przez:

BIOLOGIA

klasa_V.doc

klasa_VI.doc

klasa_VII.doc

klasa_VIII.doc

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-03-17 21:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-17 22:18Aktualizacja dokonana przez:

GEOGRAFIA

Materiały przesłano za pomocą e-mail.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-03-17 22:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-20 08:13Aktualizacja dokonana przez:

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wychowanie fizyczne kl IV, V, VI, VII, VIII

 

Moi Drodzy.

Bardzo proszę abyście pamiętali o codziennej aktywności fizycznej. Każdego dnia wykonujcie poniższe ćwiczenia dostosowując ilość powtórzeń oraz intensywność do waszych indywidualnych możliwości. Stopniowo możecie zwiększać intensywność i ilość powtórzeń. Zaproście do wspólnych ćwiczeń swoich bliskich. Twórzcie własne zestawy ćwiczeń aktywnie spędzając czas.

 

1. Bieg w miejscu 1 min.

2. 15 pajacyków.

3. 15 przysiadów.

4. 30 brzuszków.

5. Wyrzuty nóg naprzemianstronne 20 powtórzeń.

6. Wyrzuty obunóż 10 powtórzeń.

7. Siad prosty, skłon w przód chwyt za stopy, wytrzymać 3s. ( 5x ).

8. Siad rozkroczny, pogłębianie skłonu w przód, wytrzymać 3 s. ( 5X ).

9. Nożyce poziome 15 razy.

10. Pompki 10 powtórzeń.

 

 

Proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami gry w piłkę siatkową. Po powrocie do szkoły zaczniemy naukę i doskonalenie elementów technicznych w klasach IV - VI

i taktycznych w klasach VII i VIII.

Siatkówka - zasady gry

Jest to gra zespołowa, w której zawodnicy przeciwnych drużyn nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. Grają oni bowiem po dwóch przeciwległych stronach siatki. Ich zadaniem jest umieszczenie piłki w polu przeciwnika, mając do dyspozycji 3 odbicia piłki rękoma.
Boisko:
Mecze rozgrywane są w hali na boisku o wymiarach 18 x 9 metrów oraz strefie wolnej       o szerokości przynajmniej 3 metrów wokół boiska właściwego. Ponad boiskiem nie mogą znajdować się żadne konstrukcje na wysokości mniejszej niż 7 metrów. Linie boiska mają szerokość 5 cm i muszą kontrastować z powierzchnią boiska. Linie oddzielają pole gry od strefy wolnej. Wyróżnia się linie środkową dzielącą boisko na dwie równe części oraz linie ataku – 3 metry od linii środkowej. Siatka zawieszona jest na dwóch słupkach przez środek boiska. Jej wysokość wynosi 2,43 metra dla mężczyzn oraz 2,24 metra dla kobiet. Od siatki odchodzą specjalne atenki umieszczona przy słupkach.
Zawodnicy:
Każda drużyna składa się z 12 zawodników, wśród których wyznaczony musi być kapitan oraz zawodnik Libero. Oprócz zawodników w meczu bierze udział trener, jego asystent, masażysta oraz lekarz. Zawodnicy rezerwowi znajdują się na ławce rezerwowych lub       w strefie rozgrzewki. Wszyscy zawodnicy noszą ten sam strój, w tych samych kolorach      i oznaczeniach, ale innych numerach. Kontrastowy strój nosi tylko Libero.
Struktura gry:
Punkt zdobywa zespół, który umieści piłkę w polu przeciwnika, przeciwnik popełni błąd lub gry zespół przeciwny zostanie ukarany ostrzeżeniem. Każda akcja kończy się punktem. Zasadą jest, że piłkę zagrywa drużyna zdobywająca punkt. Set wygrywa drużyna, która zdobędzie 25 punktów, chyba, ze wynik wynosi 24-24, wtedy gra się do zdobycia przewagi dwóch punktów przez jedną z drużyn. Specjalnym setem jest tzw. „tie break”, który kończy się po zdobyciu 15stego punktu. Zespół wygrywa mecz, jeżeli wygra 3 sety. W przypadku wyniku 2-2 w setach, rozgrywany jest wspomniany tie break. Zawodnicy muszą zajmować określone na boisku pozycje. Trzech z nich znajduje się w linii obrony, a trzech w linii ataku. Zawodnik z linii obrony musi znajdować się dalej od siatki, niż jego odpowiednik      z linii ataku. Podczas przejęcia zagrywki następuję rotacja zawodników, czyli ich przesunięcie o 1 pozycję w lewo. Zmiany zawodników odbywają się pryz pozwoleniu sędziego. Każdy zespół może dokonać 6 zmian w secie.
Przebieg gry:
Piłka jest w grze, gdy zostanie zagrana przez zawodnika zagrywającego. Piłka jest poza grą, gdy sędzia przerywa akcję gwizdkiem. Piłka jest w boisku, kiedy dotyka jego powierzchni, a jest autowa, gdy dotyka powierzchni innej niż pole gry. Każdy zawodnik może odbić piłkę tylko raz, chyba że między jego odbiciami, piłkę odbija inny zawodnik. Piłka może dotykać każdej części ciała. Zawodnicy nie mogą dotykać siatki, ani przekraczać linii środkowej. Jest to traktowane jako błąd. Podczas zagrywki piłka musi zostać uderzona dowolną częścią ręki podczas jej podrzucenia lub opuszczenia. Zawodnik podczas wykonywania zagrywki musi znajdować się poza linią 9 metra. Za atak uznaje się wszystkie zagrania, które kierują piłkę na stronę rywala oprócz zagrywki i bloku. Zawodnik linii ataku może atakować piłkę znajdującą się nad jego pole gry, natomiast linii obrony podczas, gdy piłka znajduję się na dowolnej wysokości poza polem ataku. Zawodnik linii Obrony podczas ataku nie może przekroczyć linii trzeciego metra. Podczas zagrywki, drużyna przeciwna nie może atakować bezpośrednio piłki, musi nastąpić rozegranie. Blokowanie polega na zablokowaniu piłki atakowanej przez przeciwnika poprzez wyciągnięte ręce. W bloku może uczestniczyć maksymalnie trzech zawodników z linii ataku. Podczas bloku nie można dotknąć siatki, ani przełożyć rąk na drugą stronę siatki.
Przerwy w grze:
Każdy zespół ma prawo do 2 przerw na odpoczynek. Prośbę o przerwę sygnalizuje trener zespołu. Oprócz tego występują przerwy techniczne, po zdobyciu 8 i 16 punktu w grze. Każda przerwa trwa 30 sekund. W tie breaku nie ma przerw technicznych, ale każdy trener ma do dyspozycji 1 przerwę na odpoczynek. Między setami następuje zmiana stron boiska, w tie braku strony zmienia się po zdobyciu 8 punktu.
Libero:
Jest ot specjalny zawodnik linii obrony. Ma on szczególne prawa. Może on zastąpić każdego zawodnika linii obrony. Nie może on atakować z żadnego miejsca ani blokować. Zmiany Libero z innymi zawodnikami nie jest zaliczane do zmian regulaminowych. W razie kontuzji zawodnik ten zastępowany jest na stałe przez innego zawodnika wyznaczonego na stałe jako nowy Libero.

 

Pamiętajcie, że sport to zdrowie.

 Dbajcie o siebie i bliskich.

Pozdrawiam.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-03-17 22:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-17 22:07Aktualizacja dokonana przez:

MUZYKA

Klasa IV 

Temat: Fryderyk Chopin – najwybitniejszy polski kompozytor.  – 2 godziny

Podręcznik str. 83-86 (proszę przeczytać temat i wypisać w punktach (w zeszycie) najważniejsze informacje o F. Chopinie).

Zachęcam do obejrzenia filmów, poniżej podaję linki do strony:

http://www.youtube.com/watch?v=wFj4_vXmyj4

http://www.youtube.com/watch?v=myD-LXvDJ6I

Wszystkie zadania omówimy po powrocie do szkoły.

Proszę również zaglądać do Waszego śpiewnika i ćwiczyć poznane piosenki.

 

Klasa V 

Temat: Młodość, życie i twórczość Fryderyka Chopina.  – 2 godziny

Podręcznik str. 98- 104 (proszę przeczytać temat i wypisać w punktach (w zeszycie) najważniejsze informacje o F. Chopinie).

  1. 1.      Wyjaśnij, w jaki sposób Fryderyk Chopin poznał muzykę ludową?
  2. 2.      Podaj nazwy szkół, do których uczęszczał Chopin?
  3. 3.      Podaj nazwy polskich tańców narodowych, do których nawiązują mazurki skomponowane przez Chopina?

Zachęcam do obejrzenia filmów o F. Chopinie, poniżej podaję linki do strony:

http://www.youtube.com/watch?v=wFj4_vXmyj4

http://www.youtube.com/watch?v=myD-LXvDJ6I

Wszystkie zadania omówimy po powrocie do szkoły.

Proszę również zaglądać do Waszego śpiewnika i ćwiczyć poznane piosenki.

 

Klasa VI

Temat: Poznajemy polskie tańce narodowe - kujawiak i oberek.  – 2 godziny

Podręcznik str. 98- 103  

Proszę przeczytać temat i opisać taniec kujawiak i oberek w zeszycie, wyjaśnić znaczenie pojęcia etnografia, etnograf, skansen, folklor

Zachęcam do obejrzenia filmów, poniżej podaję linki do strony:

http://www.youtube.com/watch?v=1ixJV2lcuKc

http://www.youtube.com/watch?v=W2yv16FzS3Q

Wszystkie zadania omówimy po powrocie do szkoły.

Proszę również zaglądać do Waszego śpiewnika i ćwiczyć poznane piosenki.

 

 Klasa VII

Temat: Polonez. Opracowanie artystyczne muzyki ludowej.  – 2 godziny

Podręcznik str. 114- 117 - proszę przeczytać temat i opisać w zeszycie poloneza (tempo, metrum, podstawowe kroki itd.),  str.115, wyjaśnić znaczenie pojęcia stylizacja na podstawie informacji z podręcznika  str.116, wymień i opisz najsłynniejsze polonezy str.117.

Zachęcam do obejrzenia filmów, poniżej podaję linki do strony:

http://www.youtube.com/watch?v=KHWEC2WWQBs

http://www.youtube.com/watch?v=qE44MVA79-A

Wszystkie zadania omówimy po powrocie do szkoły.

Proszę również zaglądać do Waszego śpiewnika i ćwiczyć poznane piosenki.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-03-17 22:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-17 22:25Aktualizacja dokonana przez:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - 5-6 latki

Materiały z każdego dnia przesyłane są drogą e-mail oraz za pomocą komunikatora.

 

Rodzicu w odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu:

Zachęcam do:

W celu uatrakcyjnienia „domowej edukacji” zachęcam również do korzystania z następujących stron internetowych, które pozwolą utrwalić zdobyte już wiadomości i umiejętności na poszczególnych etapach edukacji.

http://szaloneliczby.pl/przedszkole/

http://wychowaniebezporazek.com.pl/

http://www.matzoo.pl/

http://www.domowyprzedszkolak.pl/

http://pisupisu.pl/

Trzymajcie się ciepło, myjcie ręce i zostańcie w domu! Do zobaczenia.

wychowawca klasy

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-03-17 22:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-31 13:36Aktualizacja dokonana przez:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - 3-4 latkiŚroda 01.04.2020r.

Piosenka: „Maszeruje wiosna”

Maszeruje_Wiosna_-_Piosenki_Dla_Dzieci.mp3

1.Tam daleko, gdzie wysoka sosna,
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref.  Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony,
a z nich każdy jest zielony.

3.Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas,
każda trawka chce być już zielona.
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła,
zima by została mroźna. 

Rozmowa z Rodzicami nt.piosenki. "Marcowe kaprysy"- obserwujemy pogodę.

  

 

Wtorek 31.03.2020r.

Witam, na dzisiaj
1) Scena
Przykryj kocykiem stół lub krzesło, jeśli planujesz przygotować teatrzyk kukiełkowy. Rozłóż kocyk na ziemi, jeśli to Ty będziesz aktorem - wyobraź sobie, że to "deski teatru".
2) Aktorzy
W tym tygodniu mówimy o zwierzątkach, więc przygotuj pluszaki-zwierzątka lub wykorzystaj rysunki, które stworzyła/eś dzisiaj. Wytnij je i przyklej do nich patyczki do szaszłyków.
A może to Ty będziesz aktorem? Porozglądajcie się po domku - na pewno wymyślicie fajne przebranie. Żółty sweterek wystarczy, żeby zamienić się w kurczątko 
3) Widzowie
Zaproś wszystkich domowników i spróbuj odegrać scenkę. Zmieniaj głos, naśladuj zwierzątka ruchem - poczuj się jak prawdziwy aktor
Dobrej zabawy, czekam na Wasze cudne relacje!

J. angielski

http://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc
Farm Animals,- powtórzcie głośno nazwy zwierząt i narysujcie swoje ulubione. Możecie to zrobić za pomocą farb lub kredek.

 

Poniedziałek 30.03.2020r.

Witajcie po weekendowej przerwie!
Mam nadzieję, że rodzinny relaks się udał. Od poniedziałku czeka Was mnóstwo zabaw z wiejskimi zwierzątkami w roli głównej. Pieski, kotki, kaczuszki, koniki...Lubicie je?
Propozycje zabaw (30.03.2020)
1) Zastanów się, jakie zwierzątka można spotkać na wsi. Mamusia/tatuś spisze je wszystkie na kartce, a następnie spróbuje dodać nazwę zwierzątka, którego nie wymieniłeś.
2) Czy w Twoim domku masz książeczki o zwierzątkach? Jeśli tak - poszukaj ich i obejrzyj/poczytaj razem z rodzicem.
2) Odrysuj rączkę mamy/taty na kartce. Teraz wspólnie spróbujcie dorysować takie elementy, aby powstał rysunek wybranego wiejskiego zwierzątka.
(przykłady: http://www.google.pl/search…)
3) Pobaw się do słów piosenki: "Jak chodzą zwierzątka" http://www.youtube.com/watch…

Zachęcamy Was do obejrzenia filmu, który może odpowie na pytania nurtujące nas wszystkich.
Tytuł filmu to „Krótki film o wirusie”
http://www.youtube.com/watch…

 

23.03.2020r. – 27.03.2020r.

Hej, hej !Czy chociaż jeden przedszkolak czeka na nowe zabawy? Tak? To świetnie!
Piątek ( 27.03.2020) proponuję spędzić na sportowo, bo ruch to zdrowie:
1) przygotuj wygodny strój do ćwiczeń. Co to będzie? Dres, balowa sukienka czy strój kosmonauty? Żartuję, oczywiście że wygodny dres lub getry. Jeśli potrafisz - załóż go samodzielnie. Pamiętaj, aby podczas ćwiczeń zachować bezpieczeństwo.
2) wykonaj razem z mamusią/tatusiem wiosenne ćwiczenia gimnastyczne:
a) "Słońce i deszczyk": biegajcie po pokoju. Na hasło mamy: "słońce!" zatrzymajcie się i stańcie z podniesionymi rękami
w górę. Na hasło: "deszcz!" przykucnijcie i schowajcie głowy.
b) "Bocian" - chodźcie po pokoju i wysoko unoście kolana. Co pewien czas jak bociany, zatrzymajcie się i stańcie na jednej nodze, rozkładając szeroko ramiona. Ciekawe komu uda się zachować równowagę....
c) "Kokon motyla" - owiń mamusię/tatusia długim szalem lub kocem. Potem mamusia/tatuś owinie ciebie
d) skaczcie jak żabki
3) Przed wami weekend. Zaplanujcie wspólnie rodzinny relaks.

J. angielski

Zachęcam wszystkie dzieci do wspólnego śpiewania:
http://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

Wasze domki lśnią czystością, a na parapetach pojawiły się wiosenne hodowle.
Wielkie brawa! Jesteście wspaniali!
Gotowi na kolejną porcyjkę zabaw? (26.03.2020).
1) jutro czas na muzykowanie. Wykonaj instrument muzyczny z przedmiotu dostępnego w domu. Może to być pusta butelka wypełniona grochem, blaszana pokrywka - co tylko podpowie ci wyobraźnia. Poproś mamusię/tatusia, aby usiedli wygodnie i wykonaj wiosenny koncert
2) oglądnij krótki filmik edukacyjny i spróbuj zapamiętać jak najwięcej nazw wiosennych ptaków lub kwiatów http://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
Jaka jest Twoja ulubiona oznaka wiosny?
3) zadbaj o zdrowie - zjedz ulubiony owoc lub warzywo. Jaki ma smak? Słodki, kwaśny, a może gorzki?
4) Zrób śmieszna minkę. Poproś mamusię/tatusia, aby spróbowała zrobić taką samą. Stańcie razem przed lustrem i popatrzcie na siebie podczas wykonywania zabawy- będzie duuuuuuuuuużo śmiechu!

 

Środa (25.03.2020)
1) Pani Wiosna przeczytała wiersz Jana Brzechwy pt. "Wiosenne porządki" http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_w05.html

Teraz kolej na Ciebie - posprzątaj w domku tak, jak potrafisz.
2) Załóż wiosenną hodowlę szczypiorku, cebuli, rzeżuchy http://rytmynatury.pl/jak-wyhodowac-szczypiorek-tak-dla-z…/ LUB fasoli http://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ ALBO ziemniaka http://frajdap.blogspot.com/2016/04/ziemniak-z-parapetu.html
3) Powiedz Mamusi/Tatusiowi/Babci coś miłego. Niech twoje słowa rozgrzeją ich serca jak wiosenne słoneczko
Do dzieła Kochani!

 

Drodzy Rodzice i dzieciaki-przedszkolaki!
W tym tygodniu tematem przewodnim będzie: "Wiosna".
Jutro o godzinie 13.00 zapraszam na spotkanie czytelnicze z panią w zielonej sukience, tutaj na stronie Misiowa Mama. Opowie o swoich perypetiach i przeczyta krótkie opowiadanie.
Propozycje zabaw 24.03.2020:
1) zabawcie się w "Wiosennych detektywów" i znajdźcie w domku przedmioty w kolorze zielonym
2) jeśli dziecko potrafi - policzcie je razem i spróbujcie pogrupować wg kategorii (zabawki/ubrania/rośliny etc.)
3) jeśli to możliwe - ubierzcie się na spotkanie z Panią Wiosną na zielono
4) zachęćcie dziecko do narysowania portretu pani Wiosny ; jeśli dysponujecie drukarką - możecie wydrukować kolorowankę autorstwa pani Karoliny Ząbczyk (zapytajcie dziecko czy ma ochotę kolorować, bo chłopaków niespecjalnie może zainteresować
5) Zatańczcie razem do piosenki Majki Jeżowskiej. Piosenka do odsłuchania na oficjalnym kanale Majki http://www.youtube.com/watch?v=2wgSEPqkPAI
Do dzieła!

 

Hej Mamusiu/Tatusiu!
Myśleliście już jak ułożyć dzień Waszym dzieciakom? A może wpadliście na to, jaki rytuał związany z zabawami będzie idealny dla Waszej rodziny "na czas zarazy"?
Jeśli dysponujecie drukarką możecie wydrukować obrazki ze strony http://panimonia.pl/…/plan-dnia-przedszkolaka-obrazki-do-…/.
Jeśli nie macie - nic się nie dzieje! Wasze dzieci pięknie to narysują (tak - każde to potrafi na miarę swoich możliwości), a wy podpiszcie je, aby wszystko było jasne. Obrazki możecie skleić ze sobą, by tworzyły ciąg następujących zdarzeń. Taka stałość bardzo uspokoi Wasze dziecko.

Dobrego dnia Kochani! Razem damy radę! Musimy ćwiczyć!

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-03-31 13:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-31 21:45Aktualizacja dokonana przez: