MATERIAŁY EDUKACYJNE DO NAUKI W DOMU

TECHNIKA

TECHNIKA – KLASA IV – 2 GODZINY

Wykonanie rozpoczętej na ostatniej lekcji - Makiety skrzyżowania. Zgodnie z podaną instrukcją w podręczniku.- PRACA INDYWIDUALNA.

TECHNIKA KLASA – V – 2 GODZINY

Temat:  Jak powstaje rysunek  techniczny?

Zapoznanie z tematem w podręczniku oraz odpowiedzi na zagadnienia niżej napisane.

•  znaczenie rysunku technicznego w technice                                                                             •  rodzaje rysunków technicznych                                                                                                                   •  zastosowanie różnych rodzajów rysunków                                                                                         •  analiza rysunków wykonawczych i złożeniowych zawartych w instrukcjach obsługi i katalogach                                                                                                                                              •  narzędzia kreślarskie i pomiarowe                                                                                                   •  technika wykonania oraz wykonanie prostych rysunków w postaci szkiców

KLASA VI -2 GODZINY

Temat: Rzuty prostokątne

Wykonanie rzutów prostokątnych na przygotowanych na ostatniej lekcji kartkach z bloku technicznego. Ramka – 5 mm, po prawej stronie tabelka zgodnie z podanymi w podręczniku wymiarami. Rzuty – podręcznik.

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-03-15 23:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-15 23:47Aktualizacja dokonana przez: