ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - 5-6 latki

Materiały z każdego dnia przesyłane są drogą e-mail oraz za pomocą komunikatora.

 

Rodzicu w odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu:

Zachęcam do:

W celu uatrakcyjnienia „domowej edukacji” zachęcam również do korzystania z następujących stron internetowych, które pozwolą utrwalić zdobyte już wiadomości i umiejętności na poszczególnych etapach edukacji.

http://szaloneliczby.pl/przedszkole/

http://wychowaniebezporazek.com.pl/

http://www.matzoo.pl/

http://www.domowyprzedszkolak.pl/

http://pisupisu.pl/

Trzymajcie się ciepło, myjcie ręce i zostańcie w domu! Do zobaczenia.

wychowawca klasy

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2020-03-17 22:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-31 13:36Aktualizacja dokonana przez: