Wtorek, 11 sierpień 2020 
Imieniny:

Zasady realizacji podstawy programowej

Zasady realizacji podstawy programowej
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Gnojnej
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 

 1. Uczniów obowiązuje tygodniowy rozkład zajęć zgodny z dotychczasowym realizowanym w szkole oprócz:
 • Zajęć rozwijających zainteresowania,
 • Zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
 • Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
 • Gimnastyki korekcyjnej,
 • SKS

KLASY I - II

      1.            Optymalne godziny pracy ucznia w domu – 9.00 – 12.00.

      2.            Dzienny czas pracy ucznia – do 3 godzin zegarowych.

      3.            Łącznie przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i
                     bez ich użycia.

      4.            Czas pracy jednej lekcji – do 30 minut.

      5.            Po każdej 30 – minutowej lekcji przerwa na aktywność fizyczną.

KLASY IV - VI

      1.            Optymalne godziny pracy ucznia w domu – 9.00 – 13.00.

      2.            Dzienny czas pracy ucznia – do 4 godzin zegarowych.

      3.            Łącznie przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i
                     bez ich użycia.

      4.            Czas pracy jednej lekcji –do 30 minut.

      5.            Po każdej 30 – minutowej lekcji przerwa na aktywność fizyczną.

KLASY VII – VIII

 1. Optymalne godziny pracy ucznia w domu – 9.00 – 14.00.
 2. Dzienny czas pracy ucznia – do 5 godzin zegarowych.
 3. Łącznie przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 4. Czas pracy jednej lekcji – do 45  minut.
 5. Po każdej 45 – minutowej lekcji przerwa na aktywność fizyczną.
  1. Maksymalnie połowa dziennego czasu pracy ucznia może być przeznaczona na pracę przy komputerze.
 1. Dopuszczalne formy sprawdzania wiedzy :
 • zadania domowe w formie online oraz tradycyjnej,
 • testy, sprawdziany online,
 • aktywność i zaangażowanie ucznia.
 1. Rekomendowane Platformy edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów:

 1.            http://epodreczniki.pl/

 2.            http://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

 3.            Portal wiedzy dla nauczycieli

 4.            Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

 5.            Portal lektury.gov.pl

 6.            Strona Centrum Nauki Kopernik

 7.            Portale edukacyjne IPN :

 • •    Portal edukacyjny  Instytutu Pamięci Narodowej
 • •    Serwis IPN Przystanek historia

 8.            Strona Krajowego Biura Programu eTwinning

 9.            Serwis Ninateka

10.            Serwis Muzoteka Szkolna

11.            Biblioteka Cyfrowa Poplona

12.            Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

13.            Serwis Telewizji Polskiej

14.            Serwis Polskie Radio Dzieciom

15.            Podręczniki i ćwiczenia w formie tradycyjnej oraz ebooków zgodnie z Zestawem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dopuszczonych do użytku szkolnego na rok 2019/2020.

 1. Formy komunikacji z uczniami i rodzicami:

- strona internetowa szkoły

- e-mail

- telefonicznie (SMS, MMS)

- za pomocą komunikatorów ( SKYPE, WhatsApp, Messenger).

     

 1. Konsultacje dla rodziców:

- codziennie w godzinach pracy uczniów

- w czasie wskazanym przez nauczycieli – wychowawców (wg potrzeb)

- codziennie kontakt z pedagogiem szkolnym, logopedą oraz nauczycielem
  wspomagającym.

 1. Sposoby informowania rodziców o postępach dziecka w nauce:

- e-mail

- rozmowa telefoniczna  lub  SMS

- SKYPE, WhatsApp, Messenger

 

 1. Sześć podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie:

  1.            Zabezpiecz urządzenia przed złośliwym oprogramowaniem.

  2.            Używaj aktualnego oprogramowania zabezpieczającego .

  3.            Dbaj o aktualność oprogramowania, systemu operacyjnego i aplikacji.

  4.            Pamiętaj o kontroli rodzicielskiej – miej oko na dzieci surfujące po Internecie.

  5.            Naucz swoje dziecko zasad bezpiecznego udostępniania informacji.

  6.            Zabezpiecz loginy i hasła do platform edukacyjnych.

 1.  ODDZIAŁ PREDSZKOLNY
 1. Kontakt wychowawcy z rodzicami  poprzez e-mail, Messenger, WhatsApp, sms, rozmowy telefoniczne – dzieci wykonują ćwiczenia zgodne z treścią podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Za pośrednictwem strony internetowej szkoły lub wyżej wymienionych form komunikacji nauczyciel udostępnia rodzicom:

a) propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw
    badawczych lub eksperymentów;

b) konkretne propozycje zadań, adekwatne do realizowanego programu;

c) linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych
   (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw on-line.

3.   Istotną rolę w tworzeniu odpowiednich warunków do edukacji przedszkolnej w domu, będzie odgrywać ścisłe współdziałanie nauczycieli z rodzicami.

4.  Wspieranie aktywności dzieci nie może polegać na zadawaniu zadań i ćwiczeń do obowiązkowego wykonania. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno się także umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.

5.  Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości
w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi. Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać
z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk.
Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole:
gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe.

      Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa. Podejmowanie wyżej wymienionych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Liczba odsłon: 678
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Gustawa Morcinka w Gnojnej 
Gnojna 119
49-200 Grodków

 
 
tel/fax 77 415 19 22
email: psp.gnojna@gazeta.pl
 • Data aktualizacji: 2020-06-25 22:18:12
 • Licznik odwiedzin: 5213708