Niedziela, 28 luty 2021 
Imieniny:

MAŁY I DUŻY WSPÓLNIE ŚRODOWISKU SŁUŻY

Liczba odsłon: 23293

O KONKURSIE

IV edycja Funduszu Naturalnej Energii rozstrzygnięta

W ramach IV edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii zgłoszono 51 projektów, a dziewiętnaście najlepszych pomysłów zostało nagrodzonych grantami przyznanymi na ich wdrożenie. Do zwycięskich projektów należą:

W województwie zachodniopomorskim:

 1. „Jestem bio - lubię to”, projekt złożony przez Szkołę Podstawową nr 1 w Wałczu,
 2. „3 x 5 vademecum młodego dendrologa" - szkolenia dla nauczycieli z terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, projekt złożony przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie,
 3. „Koszalin – eko wyspa”, projekt złożony przez Zespół Szkół nr 9 w Koszalinie,
 4. „Bawmy się w ekologię”, projekt złożony przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wapnicy,
 5. „Ogród przyjazny owadom”, projekt złożony przez Zespół Szkół w Gardnie.

W województwie dolnośląskim:

 1. "Jaśminowa kraina”, projekt złożony przez Gminę Prusice,
 2. „Nasze wiejskie szkoły troszczą się o pszczoły”, projekt złożony przez Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate,
 3. „Tropiciele krwiożerczych roślin”, projekt złożony przez Stowarzyszenie Aktywności Społecznej TREK,
 4. „Ocalić od zapomnienia”, projekt złożony przez Gimnazjum w Świerzawie,
 5. „Pracy się nie boimy, szlaki wytyczymy, naturę chronimy” projekt złożony przez Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej KREDA.

W województwie mazowieckim:

 1. "Szkoła z energią”, projekt złożony przez Gimnazjum w Borkowie Kościelnym,
 2. „Duch sportowy z naturą za pan brat”, projekt złożony przez Gminę Sarnaki,
 3. „Trzmiele na wierzbie” projekt złożony przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO.

W województwie podkarpackim:

 1. „Czego Jaś nie pozna, Jan nie będzie stosował”, projekt złożony przez Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie,
 2. „Recyklingowe Olimpiady Ekonautów”, projekt złożony przez Stowarzyszenie „EKOSKOP” w Rzeszowie,
 3. „Zielona Śpiewająca Wyspa”, projekt złożony przez Szkołę Podstawową im. Ks. Władysława Świdra w Czarnej Sędziszowskiej,
 4. „EkoZbiórka z naszego podwórka”, projekt złożony przez Podkarpacką Fundację Pomocy i Rozwoju, Szówsko gm. Wiązownica,
 5. „Ogród polisensoryczny - wrażenie dla Eko-zmysłów. Jestem częścią przyrody", projekt złożony przez Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie.

W województwie opolskim:

 1. „Mały i duży wspólnie środowisku służy”, projekt złożony przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Gnojnej.
Źródło: http://www.gazsystemdlanatury.pl/

 
Liczba odsłon: 5163

CELE NASZEGO PROJEKTU

W ramach IV edycji  konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii,  organizowanego przez GAZ-SYSTEM  S.A., zostało nagrodzonych grantami dziewiętnaście pomysłów z całej Polski. Wśród nich  z województwa opolskiego (jako jedyny!) zakwalifikował się projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej (gm. Grodków) i otrzymał  dotację w kwocie  9 897,00 zł.
Partnerami Konkursu są: Urzędy Wojewódzkie, Fundacja Nasza Ziemia oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

          Głównym celem konkursowego projektu naszej szkoły jest podtrzymanie i ratowanie środowiska poprzez zagospodarowanie przyrodnicze terenu, polegające na  renowacji starego parku sąsiadującego z terenem placówki. Dokonamy inwentaryzacji drzew pomnikowych, dosadzimy nowe egzemplarze, oznaczymy i opiszemy miejsca, w których znajdują się rośliny chronione .
Wykorzystamy drewnianą altanę do działań poszerzających wiedzę ekologiczną dzieci i dorosłych . W tym celu utworzymy Krainy „Czystej Wody” oraz „Zielone Oazy Życia”.
Celem pogłębiania wiedzy na temat innych gatunków drzew, planowana jest  wycieczka do Rezerwatu Przyrody  KOKORYCZ.

          W ubiegłych latach bardzo dokładnie mierzono eksploatację wody w szkole. W związku z dużym zużyciem zaplanowaliśmy wymianę baterii ściennych z oddzielnymi zaworami na baterie z fotokomórką.

          Celem projektu jest też integracja społeczności szkolnej i lokalnej w czasie wolnym.

Zaplanowaliśmy wspólną pracę rodziców, uczniów, nauczycieli, mieszkańców na każdym etapie realizacji. Mamy nadzieję, iż spowoduje to zmianę w świadomości dzieci i dorosłych, „razem można wiele”.  
 W naszej miejscowości niemożliwe jest działanie jednostkowe. Szereg dotychczasowych przedsięwzięć  wykazało, ile dobrego  można osiągnąć, angażując wszystkie siły.
Udział jednostki szkolnej wpływa niezwykle aktywizująco  na społeczność lokalną i czyni odpowiedzialnym za sukces. Uważamy, że szkoła jest najlepszym miejscem koordynacji działań.

       Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działania szkoły.

                                                                                      

                                                                              Koordynatorzy projektu


Liczba odsłon: 5402

OSZCZĘDZANIE WODY

Oszczędzanie wody –działania zmierzające do minimalizacji strat w wykorzystaniu dobra naturalnego jakim jest woda.

Światowe i lokalne programy oszczędnościowe opierają się o rozliczne badania wskazujące na niedobory wody pitnej oraz konieczność jej racjonalnego używania. Zgodnie z raportem UNESCO (WWDR, 2003) w ciągu następnych 20 lat ilość dostępnej wody obniży się o 30%. 40% ludności świata nie ma dostatecznej ilości wody. W Polsce również występują deficyty wody, największe problemy mają regiony Górnego Śląska, Krakowa, Łodzi i Kielc, a także Szczecin, w którym obecnie realizowany jest największy w Polsce program budowy nowych magistrali wodnych, naprawy wodociągów i budowa oczyszczalni ścieków.

Oszczędzanie wody w gospodarce komunalnej

Zgodnie z raportem o stanie środowiska za lata 1996-2001 w polskiej sieci komunalnej aż 1/4 zużytej wody jest tracona, powodami takiej sytuacji są różnego rodzaju przecieki rur, złącz, jak również tzw. cieknące krany.

Oszczędzanie wody w wodociągach realizuje się na bazie wytycznych International Water Association w oparciu o standard Optymalnego Poziomu Wycieków (inaczej: Ekonomicznego Poziomu Wycieków) w sieci wodociągowej (ang. Economic Level of Leakage – ELL). Ma on umożliwiać ograniczenie strat w oparciu o zoptymalizowane nakłady ekonomiczne, czyli przy zrównoważonych kosztach eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

Oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym

Istnieją różnorodne sposoby oszczędzania wody w gospodarstwie domowym. Różnią się one dość znacznie dla gospodarstw miejskich i rolnych. Do podstawowych należą:

 • dbałość o jakość sieci wodnej a w szczególności likwidacja przecieków
 • zapewnienie natychmiastowego dopływu wody o pożądanej temperaturze:
  • montaż pompy obiegowej uniemożliwiającej stagnację i wychładzanie wody
  • izolacja termiczna rur (niekiedy także wody zimnej)
  • wymianę baterii z kurkami na rzecz baterii z mieszaczem
 • montaż sprzętów ograniczających zużycie wody takich jak:
  • reduktor ciśnienia (stosowane na przyłączu wodociągowym)
  • prysznicowy regulator przepływu
  • perlator
  • spłuczka z funkcją stop i/lub podziałem na spłukiwanie pełne i oszczędne,
  • pisuar także pisuar bezwodny. Zużywają one bowiem dużo mniej wody (lub wcale) w porównaniu do spłuczki
  • zmywarka do naczyń
 • racjonalne używanie wody:
  • w trakcie mycia się
  • podczas zmywania naczyń i sprzątania
  • do podlewania
  • systemowe powtórne wykorzystanie wody szarej np. do spłukiwania ustępów
  • wykorzystanie wody deszczowej

Czynność

Potencjalne oszczędności na wodzie

Potencjalne oszczędności miesięczne

Potencjalne oszczędności roczne

Zakręcanie kranów przy myciu zębów

10-12 l 4 osoby, 3 razy dziennie

900 l ~ 9 PLN na osobę, 3,6 m3 gospodarstwo

43 m³ ~ 480 PLN

Uszczelnienie zaworów

1 kropla wody/s. 16,8l. na dobę.

504 l na kran ~ 5 PLN

6,1 m³ ~ 61 PLN na kran

Instalacja perlatorów

Do 15% oszczędności 20 l/osobe

2400 l ~24 PLN

28,8 m³ ~288 PLN

Wymiana wanny na prysznic

ok. 150 l na kąpiel ~54 kąpiele miesięcznie

8,1 m³ ~ 81 PLN

97 m³ ~ 972 PLN

Tabela stworzona przy założeniach: 4 osobowe gospodarstwo domowe, osoby myjące zęby 3 razy dziennie, 140 l. dziennego zużycie na osobę. 3 kąpiele tygodniowo. Koszt m³ zmieszanej ciepłej i zimnej wody 10 PLN. Jest to tabela szacunkowa. Rzeczywiste oszczędności w różnych gospodarstwach domowych, mogą się różnić nawet o kilkaset procent, np. zależności od rzeczywistej ceny wody, posiadanych w domu zaworów itp.

Zakręcanie kranów przy myciu zębów

Źródła szacują, iż przy jednym myciu zębów zużywa się od 12-15 litrów wody, ta liczba bardzo wzrasta jeżeli woda leci mocnym strumieniem.

Propozycja policzenia własnych kosztów: Podstawić 1 litrowy pojemnik pod kran, niewielki strumień wody powinien napełnić go w około 12 sekund. Zalecany czas mycia zębów to 3 minuty. 180 sekund / 12 = w wyniku daje 15 litrów. Szacuje się iż przy zakręcaniu kranu zużycie spada do 2-3 litrów. Zaleca się myć zęby przynajmniej 3 razy dziennie, czyli 30 litrów wody potrafi oszczędzić jedna osoba dziennie, 4 osobowa rodzina w ciągu miesiąca może oszczędzić 10 litrów * 4 osoby * 3 razy dziennie * 30 dni w miesiącu: 10*3*4*30 = 3,6 tony.

Instalacja perlatorów

Zgodnie z informacjami producentów perlatory potrafią oszczędzić od 15% do nawet 60% wody używanej przy czynnościach takich jak mycie naczyń, rąk itp.

Wymiana wanny na prysznic

Szacuje się, iż przy kąpieli zużywa się 200-250 litrów wody, średniej wielkości wanna to około 200-250 litrów wody, dodatkowo trzeba liczyć wodę dolewaną w trakcie kąpieli (np. wanna się wychłodziła); według źródeł (patrz na linki zewnętrzne z artykułu) w trakcie prysznica zużywa się 1/4 wody potrzebnej do kąpieli czyli około 50 litrów. Czyli 4 osoby * 3 razy tygodniowo * 4,5 tygodni miesięcznie * 150 (różnica 200-50) litrów = 8100 litrów 8,1 tony.

Cieknące krany

W budynkach komunalnych instaluje się liczniki indywidualne oraz zbiorowe. Różnica pomiędzy licznikami indywidualnymi a licznikiem całego bloku to głównie efekt metrologii zainstalowanych wodomierzy (różnice te mogą wynosić nawet ponad 30%) i m.in. strat spowodowanych przez kapiące krany czy osoby blokujące liczniki.

 Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Oszcz%C4%99dzanie_wody

Liczba odsłon: 5495

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

dziaania_projektowe_2014.ppt

Liczba odsłon: 5267
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Gustawa Morcinka w Gnojnej 
Gnojna 119
49-200 Grodków

 
 
tel/fax 77 415 19 22
email: psp.gnojna@gazeta.pl
 • Data aktualizacji: 2021-02-22 19:14:33
 • Licznik odwiedzin: 5783339