KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczane przedmioty
Stanowisko

mgr Elżbieta Siubiś

Dyrektor
chemia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Edyta Lorczyk

matematyka, geografia, zajęcia rewalidacyjne

mgr Justyna Łoza

edukacja wczesnoszkolna, język angielski, informatyka

mgr Barbara Pawlik-Szczepaniak

język polski, historia 

mgr Zuzanna Salami

edukacja wczesnoszkolna, plastyka,
technika, zajęcia rewalidacyjne

mgr Marcin Szostak

wychowanie fizyczne, biologia

mgr Aneta Świerczyńska

oddział przedszkolny, muzyka, logopedia, język angielski

mgr Joanna Betlejewska

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

ks. Wiesław Drygała religia
mgr Sylwia Smoter biblioteka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Edyta Balcerek pomoc nauczyciela, informatyka
mgr Katarzyna Mazur oddział przedszkolny
 mgr Regina Kleinert język niemiecki
mgr Jacek Muziewicz historia, WOS
mgr Jacek Mrożek informatyka, EDB
mgr Genowefa Zacierka-Jóźków fizyka
mgr Anna Kurowska - Hirczyn pedagog szkolny

 

 do góry