Liczba odsłon: 90062

Jeszcze niedawno słyszeliśmy tekst piosenki:

Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka…

Dzisiaj – 1 września, po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie wróciliśmy do szkoły. Inaugurację roku szkolnego poprzedziła Msza Św. odprawiona w kościele parafialnym w Gnojnej.

Po mszy świętej uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły spotkali się w sali gimnastycznej. Wprowadzono Sztandar Szkoły, odśpiewano hymn narodowy, minutą ciszy uczczono wydarzenia z września 1939 roku.

Następnie glos oddano dyrektor szkoły, pani Elżbiecie Siubiś. W swoim powitalnym przemówieniu szczególnie ciepło przywitała pierwszoklasistów. Wszystkim życzyła wytrwałości, cierpliwości, przyjaznej atmosfery i celujących ocen. i wszystkiego. W dalszej części przemówienia zapoznała z działaniami podejmowanymi przez szkołę. Pani Dyrektor przedstawiła wychowawców klas, zapoznała z organizacjami, kółkami zainteresowań. Zaznaczyła, że wszystkie poczynania czynią szkołę przyjazną, wspierającą, radosną, twórczą, bezpieczną, otwartą i opiekuńczą dla uczniów.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. w trakcie której uczestnicy z radością obejrzeli program artystyczny. Wystąpili uczniowie przygotowani przez panią Joannę Betlejewską.

Na zakończenie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, uczniowie spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych. Nauczyciele omówili sprawy organizacyjne, podali plan lekcji. Przeprowadzono pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, omówiono zasady kulturalnego zachowania

 do góry