Liczba odsłon: 83291

Dzień sportu

,, Życie polega na ruchu

i ruch jest jego istotą''

(A. Schopenhauer)

Wzory aktywnego wypoczynku przekazywane dzieciom od najmłodszych lat są podstawowym warunkiem aktywnego spędzania wolnego czasu przez ludzi dorosłych.

Szkoła to podstawowa instytucja, która od najmłodszych lat  informuje o roli aktywności ruchowej we wszechstronnym rozwoju organizmu.

 

Dzisiejsza szkoła kładzie główny nacisk na przygotowanie młodego człowieka do pracy, natomiast inne cele, zwłaszcza wychowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, do właściwego, przepełnionego rekreacją fizyczną wypoczynku są traktowane marginesowo.

Nasze społeczeństwo jeszcze nie widzi ścisłych związków między właściwym wypoczynkiem przepojonym aktywnością ruchową z prawidłowym wszechstronnym rozwojem dzieci

i młodzieży, a w dorosłym wieku ze sprawnością intelektualną i dobrym samopoczuciem

pozwalającym na właściwą pracę.

Znakomity ortopeda A. Senger powiedział, że dla człowieka: ,,Ruch jest życiem - życie jest ruchem''. Ruch powinien stanowić pierwszoplanowe miejsce w życiu człowieka. Od

ruchu nasze życie się zaczyna a na jego braku kończy.

Dążąc do rozpowszechnienia wzorców aktywnego spędzania czasu wolnego w naszej szkole organizowane są dni sprzyjające rozwojowi sprawności fizycznej. 10 luty 2014 roku,  był DNIEM  SPORTU. Uczniowie wzięli udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych zorganizowanych na hali sportowej w Grodkowie. Do aktywnego wypoczynku zaprosiliśmy również uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Kopic.

Po krótkim powitaniu uczniowie przygotowali się do  wysiłku. Rozpoczął się pierwszy mecz mini siatkówki. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Jednakże nie ważne było kto wykona lepszy serwis czy też przyjęcie, ale to, że dzieci miały możliwość aktywnego wypoczynku po ciężkim dniu w szkole. Nie obeszło się również bez meczu piłki nożnej. Gra na wymiarowym boisku przyniosła wiele radości.  Po dwóch  aktywnie spędzonych godzinach, rodzice odebrali swoje zmęczone i zadowolone dzieci.

W imieniu własnym i uczniów dziękuję  panu Grzegorzowi Malinowskiemu za  udostępnienie hali, rodzicom za zapewnienie dojazdu, pani dyrektor za zgodę na wyjazd, a także kolegom      i koleżankom z Publicznej Szkoły Podstawowej z Kopic.

Liczba odsłon: 3666
 do góry