REKRUTACJA 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniających do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Grodków

w roku szkolnym 2020/2021

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

01-12 marca 2021

 

10-21 maja 2021

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

    do 19 marca 2021

 

        do 26 maja 2021

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

23 marca 2021

 

28 maja 2021

 

4

Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 08 kwietnia 2021

 

do 04 czerwca 2021

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

13 kwietnia 2021

 

07 czerwca 2021

 

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Rodzice/prawni opiekunowie składają deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2021/2022.

Deklarację należy złożyć w terminie od 22 lutego do 28 lutego 2021r. 

Liczba odsłon: 909
 do góry