Liczba odsłon: 277830

28  marca uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z placówki terenowej w Brzegu.

 Przeprowadzona została pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas pracy i zabaw              w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom            dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych.

 Głównym założeniem spotkania było promowanie pozytywnych zachować związanych z pracą
 i zabawą na terenach wiejskich oraz szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy  rolniczej. Dzieci obejrzały film pt.  „Niebezpieczne miejsca zabaw”.          

 Podsumowując i utrwalając zdobytą  wiedzę, prowadząca zadawała pytania. Aktywni uczniowie nagrodzeni zostali  firmowymi gadżetami.  

Liczba odsłon: 1918
 do góry