Informacja dla Rodzica

Opłaty za wyżywienie realizowane będą tylko przelewem na konto bankowe nr   02 1020 3668 0000 5602 0515 4705  

do 10 –tego każdego miesiąca

  • W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię dziecka, klasa.
  • W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno. 
  • Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Rodzice proszeni są o niewpłacanie należności za obiady  „na zapas" (należy płacić tylko za jeden miesiąc i w danym miesiącu: np. za wrzesień we wrześniu itp). 

Liczba odsłon: 1304
 do góry