HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLASY VIII od 25.05.2020r. do 29.05.2020r.

Harmonogram konsultacji  dla uczniów klasy VIII

od 25.05.2020r. do 29.05.2020r.

PRZEDMIOT

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

Język polski

czwartek

12.00-14.00

Język angielski

środa

12.00-14.00

Matematyka

poniedziałek

12.00-14.00

 

Zasady:

  1. Uczeń zgłasza chęć skorzystania z konsultacji (za zgodą rodzica)
    w następujący sposób:

- e-mail nauczyciela języka polskiego, języka angielskiego, matematyki;

- telefonicznie do szkoły w godzinach 8.00 -13.00;

- podczas lekcji przez SKYPE.

2. Gdy  uczeń umówiony na konsultacje indywidualne, nie może przyjść,
    zgłasza  ten fakt odpowiednio wcześniej (najpóźniej trzy godziny przed
    planowanym rozpoczęciem), nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie   
    innego ucznia.

  1. Konsultacje grupowe ustala nauczyciel przedmiotu na prośbę  uczniów-rodziców lub na swój wniosek w porozumieniu z rodzicami.
  2. Konsultacje prowadzone są zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców
    i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej w trakcie prowadzonych zajęć, konsultacji, pracy biblioteki.

 

Liczba odsłon: 857
 do góry