INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH

wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

należy składać w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śl. 24

w nieprzekraczalnym terminie  do 15 września 2021 r. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528,00 zł netto.

Druki wniosków można odbierać w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie oraz szkołach podstawowych od 23 sierpnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje na temat stypendiów znajdują się na stronie internetowej  www.gzszip.grodkow.pl

 do góry