INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

01.09.2021R  GODZINA 900

  • Klasy II-VIII – 900 spotkanie w klasach z wychowawcą (tylko uczniowie, bez rodziców).
  • Klasa I oraz oddział przedszkolny – 900 spotkanie z wychowawcą, dziecko oraz 1 rodzic (podczas spotkania rodzica obowiązują zasady bezpieczeństwa tj. zachowanie odstępu co najmniej 1,5m, zakrywanie ust i nosa, przy wejściu dezynfekcja rąk,).

 Rodzice oraz dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, rodzic i dziecko nie mogą brać udziału w spotkaniu.

 do góry