Pismo prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie badania kontrolnego w Narodowym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021

 do góry