Samorząd Szkolny naszej szkoły miał zaszczyt wziąć udział w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja w Grodkowie. Podczas tego historycznego wydarzenia, nasza delegacja reprezentowała naszą społeczność szkolną, okazując dumę i szacunek dla ważnych wartości patriotycznych. Nasz udział w uroczystościach był wyrazem naszego zaangażowania w życie społeczności lokalnej oraz hołdem dla historii i tradycji naszego kraju.

 do góry