Data wydruku: 2024-06-15 10:14:39

PSP Gnojna

e-mail: www: pspgnojna.grodkow.pl

Velvet. Piątka dla natury

Velvet Piątka Dla Natury

Działamy dziś z myślą o jutrze!

Przyszłość naszej planety, a więc i nasza oraz kolejnych pokoleń zależy od codziennych działań każdego z nas. Zmiany klimatu pokazują, że nie możemy dłużej zwlekać z wprowadzaniem w życie ekologicznych zachowań, które wpłyną na poprawę stanu środowiska. Kiedy więc zacząć edukację w zakresie ekologicznych postaw? Jak najwcześniej, a najlepiej już dziś!

Celem programu „Velvet. Piątka dla Natury” jest wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach, aktywizowanie uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia i zaszczepienie w dzieciach wiary, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często może prowadzić do realnej zmiany na większą skalę. Program ma przyczynić się również do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych nawykach.

Obszary ochrony środowiska

Program „Velvet. Piątka dla Natury” nawiązuje do pięciu obszarów strategii zrównoważonego rozwoju „Eco Agenda 2025”, realizowanej przez Velvet CARE i symbolizowanej przez znak „Save Nature” znajdujący się na opakowaniach wyrobów Velvet. Są to:

Drzewa
troska o drzewa
Drzewa
oszczędzanie wody
Drzewa
segregowanie odpadówy
Drzewa
redukcja zużycia plastiku
Drzewa
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych