Data wydruku: 2024-07-12 14:30:02

PSP Gnojna

e-mail: www: pspgnojna.grodkow.pl

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

W Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej realizowany jest Rządowy Program „Laboratoria Przyszłości”

W Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej realizowany jest Rządowy Program  „Laboratoria Przyszłości”.
Głównym jego celem jest zapobieganie skutkom stanu epidemii, poprzez zapewnienie możliwie największej liczbie uczniów dostępu do wyposażenia potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności, w szczególności w zakresie zdolności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji, dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Wsparcie jest przeznaczone  na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu  umiejętności dzieci.