Data wydruku: 2024-06-15 09:45:06

PSP Gnojna

e-mail: www: pspgnojna.grodkow.pl

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ!”

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” 2023/2024 współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.
W marcu uczennice VI klasy: Aleksandra Cupriak, Nadia Partyka, Katarzyna Demków, Karolina Pakos przystępują do konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"