Data wydruku: 2024-06-15 08:51:56

PSP Gnojna

e-mail: www: pspgnojna.grodkow.pl

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ!”

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” 2023/2024 współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.
W marcu uczennice VI klasy: Aleksandra Cupriak, Nadia Partyka, Katarzyna Demków, Karolina Pakos przystępują do konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"

04.03.2024r. - UCZENNICE Z NASZEJ SZKOŁY PISAŁY KONKURS WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA „TRZYMAJ FORMĘ!”

I etap- szkolny- konkursu odbywał się on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego. Organizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne jako inicjatywa towarzysząca Ogólnopolskiemu Programowi Edukacyjnemu „Trzymaj Formę!”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

Konkurs ma na celu:

  1. wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji,
  2. rozwijaniu zainteresowań młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia,
  3. kształtowaniu postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej,
  4. propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

Ogłoszenie wyników w kwietniu.

Trzymamy kciuki za nasze uczestniczki!