Data wydruku: 2024-06-15 10:33:55

PSP Gnojna

e-mail: www: pspgnojna.grodkow.pl

Rok szkolny 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 roku odbyła się inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Uroczysta akademia została poprzedzona mszą świętą.  

 W części oficjalnej głos zabrała Dyrektor Szkoły – Elżbieta Siubiś, która przywitała przybyłych gości w osobach: Pan Burmistrz Grodkowa  Waldemar Wójcicki oraz Dyrektor GZSziP  Pan Zdzisław Pałka. Serdeczne słowa skierowała dzieci, rodziców, nauczycieli        i personelu  obsługi. Życzyła wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania  wiedzy          i umiejętności. Szczególne ciepło zwróciła się  do dzieci klas najmłodszych oraz ich rodziców. Następnie przedstawiła wychowawców klas, nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów, przypomniała  o zasadach bezpieczeństwa w szkole i poza nią.   Następnie głos zabrał Burmistrz.  

 W dalszej części uroczystości  uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pod kierunkiem p. Edyty Lorczyk.

 Po apelu uczniowie spotkali się z wychowawcami.