Data wydruku: 2024-04-23 10:44:26

PSP Gnojna

e-mail: www: pspgnojna.grodkow.pl

KOMUNIKATY I INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY

INFORMACJA Z PPP W GRODKOWIE

INFORMACJA Z PPP W GRODKOWIE 

Informujemy, że w okresie ferii zimowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie będą się odbywały zgodnie z planem terapie dzieci i młodzieży. W celu zapewnienia dodatkowego wsparcia  w formie konsultacji i porad, codziennie pod numerem telefonu 774155511  dostępni będą   specjaliści  poradni. 

Harmonogram dyżurów telefonicznych : 

pedagog- codziennie w godz. 9.00-13.00, 

psycholog- 7.01., 11.01., 12.01., 13.01., 14.01. w godz. 10.00-11.30. 

Z poważaniem

 Beata Sobów 

Dyrektor Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie 

e-mail; pppgrodkow@op.pl                   tel. 774155511