Data wydruku: 2024-06-25 18:10:27

PSP Gnojna

e-mail: www: pspgnojna.grodkow.pl

KOMUNIKATY I INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GNOJNEJ od 22 marca 2021r. dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W GNOJNEJ 
od 22 marca 2021r.

dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach

leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19.

 

1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
    dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
    w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez       
    rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
    oddechowych.

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. (Wniosek -do pobrania ze strony szkoły).

4. Rodzice/opiekunowie doprowadzają dzieci do głównych drzwi wejściowych, skąd odbiera je pracownik szkoły.

5. Podczas pobytu w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk
    (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce/ zdezynfekować), zachowanie 1,5-metrowego dystansu, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, stosowanie osłony ust i nosa (korytarze).
6. Zabrania się organizowania wyjść poza teren szkoły.

7. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki powinny być             
    przynoszone w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane.

WNIOSEK_RODZICA.doc