Data wydruku: 2024-06-25 18:39:41

PSP Gnojna

e-mail: www: pspgnojna.grodkow.pl

KOMUNIKATY I INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY

INFORMACJA DYREKTORA z dnia 22.03.2021

W czasie nauki zdalnej od 22.03.2021 r. dla uczniów których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

Rodzice, którzy spełniają powyższe kryteria składają wcześniej wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

O przyjęciu dziecka na zajęcia opiekuńcze rodzic zostanie poinformowany telefonicznie.